Skip to the content.

Lògica, Raonament i Demostració

Índex

  1. Teoria: Versió web - Versió pdf
  2. Pràctica: Versió web - Versió pdf
  3. Exercicis proposats: Versió web - Versió pdf
  4. Test 1: Lògica i Raonament Versió web - Versió pdf
  5. Test 2: Demostració Versió web - Versió pdf