Skip to the content.

Matemàtiques Batxillerat Científic-Tecnològic

Primer Any

Índex

 1. Lògica, Raonament i Demostració
 2. Conjunts, Relacions i Aplicacions
 3. Números reales
 4. Potències i arrels
 5. Polinomis
 6. Equacions, inequacions i sistemes d’equacions i d’inequacions
 7. Trigonometria
 8. Els nombres complexes
 9. Vectors en el pla
 10. Geometria plana
 11. Còniques
 12. Successions numèriques i límits
 13. Les funcions reals de variable real
 14. Límits i continuïtat de funcions
 15. Introducció al concepte de derivada d’una funció
 16. Estadística descriptiva
 17. Combinatòria i probabilitats