aprendes.com

View the Project on GitHub

Matemàtiques Batxillerat Científic-Tecnològic

Primer Any

Índex

 1. Lògica i demostració
 2. Els nombres reals
 3. Potències i arrels
 4. Polinomis
 5. Equacions i sistemes d’equacions
 6. Inequacions i sistemes d’inequacions
 7. Trigonometria
 8. Els nombres complexes
 9. Vectors en el pla
 10. Geometria plana
 11. Còniques
 12. Successions numèriques i límits
 13. Les funcions reals de variable real
 14. Límits i continuïtat de funcions
 15. Introducció al concepte de derivada d’una funció
 16. Estadística descriptiva
 17. Combinatòria i probabilitats